Servis strojů a zařízení - Service von Maschinen und Geräten

 

Servis a opravy dřevozpracujících strojů. (Holzma, Biesse, Homag, Weeke, Rojek, AGB), balicích strojů (PFM, Multivac), dopravníky a další zařízení. Generální oprava strojů. Opravy drobných dopravních strojů a zařízení. Svařování, opravy vodoinstalace, rozvodů stlačeného vzduchu, hydralických zařízení - rozvodů. Demontáž a likvidace strojního zařízení dle požadavku kliena. 

Po domluvě je možná předběžná kontrola s chybovým protokolem.

Service und Reparatur von Holzbearbeitungsmaschinen. (Holzma, Biesse, Homag, Weeke, Rojek, AGB), Verpackungsmaschinen (PFM, Multivac), Förderer und andere Geräte. Überholung von Maschinen. Reparaturen von kleinen Transportmaschinen und -geräten. Schweißen, Sanitärreparaturen, Druckluftverteilung, Hydraulikausrüstung - Verteilung. Demontage und Entsorgung von Maschinen nach Kundenwunsch.

Eine Vorabbesichtigung mit Fehlerprotokoll ist nach Absprache möglich.

 

Zajištění náhradních dílů, včetně montáže u zákazníka.

Bereitstellung von Ersatzteilen, einschließlich Installation beim Kunden.

      Po předchozí domluvě - 24hodinová pohotovostní služba.

      Nach vorheriger Absprache - 24 Stunden Notdienst.

Další nabídka služeb

Zámečnictví, výroba nástrojů, svařování. Výměna variátorových řetězů, opravy převodů a pohonů strojů. Poskytování náhradních dílů. Výroba prototypů dle požadavků klienta. Kovovýroba ve vlastní dílně.

Ein weiteres Dienstleistungsangebot

Schlosser, Herstellung von Werkzeugen, Schweißen. Austausch von Variatorketten, Reparatur von Getrieben und Maschinenantrieben. Bereitstellung von Ersatzteilen. Herstellung von Prototypen nach Kundenwunsch. Metallproduktion in unserer eigenen Werkstatt.

Ceník

Základní sazba: 500Kč/ hod. - běžná pracovní doba (6:00 - 16:00)

+15% / hod - přesčas (16:00 - 6:00, sobota, neděle, svátky)

20 Kč / km - počet kilometrů 

25 Kč / hod - pohotovostní služba (služba volání - dohoda předem)

Ceny jsou konečné 

 

Preisliste

Basic Rate: 20Euro / Stunde - normale Arbeitszeit (6:00 - 16:00)

+15%/ Stunde - Überstunden (16:00 - 6:00 Uhr, samstags, sonntags, an Feiertagen)

0,80euro / km - Kilometerstand 

1euro / Stunde - Notdienst (Anrufservice - Vereinbarung im Voraus)

Die Preise sind endgültig

 

Kontakt : Ctirad Novák  Hluboká 40 Kdyně 34506   Česká republika - Tschechien

Mobil : +420 722 711 799

E-mail : ctiradnovak@cnservis.com

IČO 722 55 617

 

Oprava formy vstřikovacího lisu - Reparatur von Spritzgussformen

Výměna kladek lisu na peletky. - Austausch der Pelletpressenscheibe.

Výměna řemenů balicí linky PFM.- Austausch des PFM-Verpackungslinienriemens.

Repas převodovky a motoru Holac. - Holac Getriebe- und Motorüberholung.

Rozmítací pila TOS - TOS Säbelsäge

Kompletní výměna poškozených ozubených kol pohonu dopravníku, včetně výměny ložisek a seřízení u klienta. - Vollständiger Austausch beschädigter Förderradantriebsräder, einschließlich Lagerwechsel und Einstellung beim Kunden.

Výměna ozubených převodů u rozmítací pily TOS u klienta. - Austausch von Zahnrädern an der TOS-Säbelsäge beim Kunden.

Nově namontovaná ozubená kola. Neu montierte Zahnräder.

CNC hobby frézka - CNC Hobby Fräsmaschine

Na požadavek klienta vyrobený rám na CNC hobby frézku. Rám vystřihán z oceli tl.6mm. Jednotlivé díly vysřiženy se zámky pro přesné stavení a následné sváření. Do rámu namontovány lineární ložiska. - Auf Kundenwunsch ein Rahmen für eine CNC-Hobbyfräsmaschine. Rahmen aus 6 mm dickem Stahl geschnitten. Einzelteile werden mit Riegeln zum exakten Positionieren und anschließenden Schweißen ausgeschnitten. Im Rahmen montierte Linearlager.

Výroba rámu malé hobby CNC frézky dle požadavku klienta.

Dopravník odřezků dřeva - Hackschnitzelförderer

Repas hřeblového dopravníku dřeva na řezací lince. Úprava rámu, výměna řetězu a výroba nových hřebel. Überholung des Schaberholzförderers an der Schnittlinie. Umbau des Rahmens, Austausch der Kette und Anfertigung neuer Nägel.

Galbadini

Oprava - výroba nového spodního pístu lisu. Přetěsnění některých částí pohonu. - Reparatur - Herstellung eines neuen unteren Kolbens der Presse. Abdichtung einiger Antriebsteile.

Nakladač Volvo - Volvo-Lader

Výměna naftového čerpadla. - Austausch der Dieselpumpe.

Opravy - Instandsetzung

Většina oprav byla provedena na požadavek klienta, přímo na jeho pracovišti. Náhradní díly, dle dohody, byly zajištěny servisem CN servis nebo dodány klientem. - Die meisten Reparaturen wurden auf Wunsch des Kunden direkt an seinem Arbeitsplatz durchgeführt. Ersatzteile wurden laut Vereinbarung von CN servis bereitgestellt oder vom Kunden geliefert.

Kontakt

 CNservis - Ctirad Novák

Hluboká 40 Kdyně 34506 Česká republika - Tschechien

Mobil : +420 722 711 799

E-mail : ctiradnovak@cnservis.com

IČO 722 55 617